Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
84/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
65/2013 02.09.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 65/2013
52/2018 08.11.2018 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č.252232018
1/2012 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
56/2017 27.06.2017 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
17/2016 04.03.2016 Správa DOMOV Košice, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov
29/2021 30.04.2021 Medison s.r.o, Obchodná 16, Košice, 04011 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
63/2014 13.11.2014 Základná škola Tomášiková 31, Košice zmluva č. 63/2014
102/2019 12.12.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
7/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
25/2012 29.05.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním
67/2017 05.09.2017 Ing. Erik Haľko Darovacia zmluva
39/2016 15.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o zaplatení Zvyšnej časti Kúpnej ceny za mobilné zariadenie
50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
7/2015 06.02.2015 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
13/2020 21.02.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2020
25/2019 27.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 022019
87/2017 29.11.2017 Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary Zmluva o krátkodobom nájme
58/2016 03.11.2016 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2016001916
10/2022 31.03.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2015 06.08.2015 Úrad vlády SR Zmluva evid. č. 30/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
36/2020 29.07.2020 Ingrid Gergelyová Darovacia zmluva
106/2013 31.12.2013 Mesto Košice Zmluva č. 2013002902 o zverení majetku mesta do správy
45/2019 09.05.2019 SME RODINA, Boris Kollár Zmluva o nájme nebytových priestorov
51/2011 30.01.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA

Stránky