Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
62/2014 13.11.2014 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice mluva č. 62/2014
62/2015 07.12.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
62/2017 16.08.2017 Ing. Kosmas Bekiaris Darovacia zmluva
62/2018 09.01.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
62/2019 19.06.2019 Súkromná materská škola Vilôčka, s.r.o. Vencová 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
62/2020 04.12.2020 Araver a.s. Zmluva o predaji motorového vozidla
63/2013 02.09.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 63/2013
63/2014 13.11.2014 Základná škola Tomášiková 31, Košice zmluva č. 63/2014
63/2015 05.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
63/2016 25.11.2016 USD Lučenec s.r.o. Zmluva o dielo č. Z201641643_Z
63/2017 16.08.2017 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
63/2019 19.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Boženy Němcovej 35/4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2013 20.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 64/2013
64/2014 13.11.2014 Základná škola Hroncová 23, Košice Zmluva č. 64/2014
64/2016 21.12.2016 Divadlo MOMOLAND o.z. Zmluva o výpožičke
64/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2019 21.06.2019 Reedukačné centrum Bankov 15, 040 31 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2020 10.12.2020 Slovenská republika- Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke
65/2013 02.09.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 65/2013
65/2014 13.11.2014 Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice Zmluva č. 65/2014
65/2015 14.12.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
65/2016 07.12.2016 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
65/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
65/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o vysporiadaní technického zhodnotenia nehnuteľnosti
65/2020 22.12.2020 Milota Čarna - MILOTKA, Bankov 1370/23, 040 01 Košice Nájomná zmluva

Stránky