Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
30/2021 30.04.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
30/2022 27.07.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
303/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
31/2008 10.02.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny
31/2013 18.04.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 50.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
31/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Gerlachovská 12-22
31/2016 20.05.2016 Košakt, o.z. Darovacia zmluva Košakt
31/2017 27.04.2017 Občianske združenie Človek medzi ľuďmi Dohoda o vzájomnej spolupráci
31/2018 31.05.2018 prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. Darovacia zmluva
31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Kúpna zmluva
31/2020 01.07.2020 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
31/2022 29.07.2022 Lucia Takácsová Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva
318/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
32/2012 01.06.2012 Stannah s.r.o., Lieňová 46/24, Mojšová lúčka, 010 01 Žilina 65.00€ Zmluva na servis stolickového výťahu
32/2013 28.03.2013 Stannah s.r.o. 130.00€ Zmluva na servis stoličkového výťahu
32/2014 17.06.2014 Občianske združenie DOM PÁTRA PIA, Komenského 17, 040 01 Košice 700.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie
32/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ -Študentská 12-13
32/2017 28.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
32/2018 31.05.2018 Ing. Jozef FILIPKO Darovacia zmluva
32/2019 02.04.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z., Smolník 321, 055 66 Smolník Zmluvu o poskytovaní služieb supervízie
32/2020 02.07.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dohoda o urovnaní
32/2021 21.05.2021 Sylva Bubelíni Nájomná zmluva
324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o. 23587.00€ Zmluva o dielo
33/2014 26.06.2014 SPOLUPÚTNIK o.z. 100.00€ Zmluva č.33 / 2014

Stránky