Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
53/2000 10.02.2011 Tomáš Krivda 11.95€ Zmluva o nájme pozemku
52/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
52/2019 23.05.2019 Mgr. Natália Novitzká, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
52/2018 08.11.2018 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č.252232018
52/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001340
52/2015 02.11.2015 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení - VSD a.s.
52/2014 14.10.2014 Mesto Košice Zmluva
52/2013 31.07.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 52/2013
52/2012 12.12.2012 Siemens Program and System Engineering s.r.o. 49.80€ Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru
52-2021 26.11.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo - Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
51/2022 12.12.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Kúpna zmluva
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
51/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
51/2019 23.05.2019 Ing. Peter Berta, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342
51/2016 05.10.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
51/2015 29.10.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 349/§52a/2015/ŠR
51/2014 11.09.2014 TRIS , spol.s.r.o. zmluva o dielo
51/2012 29.10.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 22077.45€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri rozšírení ihriska v školskom areáli ZŠ Polianska 1 v Košiciach
51/2011 30.01.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
50/2022 05.12.2022 Hviezdičky života, o. z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
50/2020 30.10.2020 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019

Stránky