Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
10/2022 31.03.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2015 06.08.2015 Úrad vlády SR Zmluva evid. č. 30/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
36/2020 29.07.2020 Ingrid Gergelyová Darovacia zmluva
106/2013 31.12.2013 Mesto Košice Zmluva č. 2013002902 o zverení majetku mesta do správy
33/2019 30.04.2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia 8, 040 01 Košice I. – Sever Zmluva o spolupráci
9/2018 07.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
07/2011 04.05.2011 GESS Production, s.r.o. zmluva o spolupráci GESS
10/2017 15.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
42/2022 27.10.2022 Základná škola Tomášikova 31 Zmluva o výpožičke
51/2015 29.10.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 349/§52a/2015/ŠR
59/2020 20.11.2020 Drevoplast, s.r.o. Zmluva o dielo
23/2014 30.05.2014 ZŠ Tomášiková 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252182014
60/2019 17.06.2019 ASAP FINANCE, s.r.o., Kováčska 247/29, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2018 31.05.2018 Ing. Erik Haľko Darovacia zmluva
201116 20.06.2011 Bontonfilm a.s. Zmluva o prenájme DVD na Vrejné premietanie
37/2017 15.05.2017 Pavol Železník Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
12/1992 10.02.2011 Jozef Bodnár Nájomná zmluva
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
12/2021 04.02.2021 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2021
43/2014 28.07.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach zmluva č. 43/2014
82/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
53/2018 08.11.2018 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342018
54/2011 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
49/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001285
GRUNT-228/2004/PMPO 10.02.2011 Prvá Komunálna Finančná a.s. Zmluva o spolupráci

Stránky