Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť vzostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
1/2012 30.12.2011 ELD, spol. s.r.o. zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/06 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
09-002-11494/11497 10.02.2011 eTel Zmluva o pripojení
07/2011 04.05.2011 GESS Production, s.r.o. zmluva o spolupráci GESS
06K994005 10.02.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
06/2012 08.03.2012 VERBENA KOŠICE, s. r. o., so sídlom Bočná 10, 040 01 Košice, Zmluva o poskytovaní služieb č. 06/2012
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
010708 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 770.26€ Zmluva o dielo
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
47 / 2014 19.08.2014 Občianske združenie K-art 200.00€ Zmluva
45/2017 16.05.2017 Ing. Anna Zimmermannová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
34/2017 15.05.2017 Marcel Vargovčák Mimosúdna dohoda o urovnaní práv

Stránky