Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
8/2020 30.01.2020 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
8/2021 28.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
8/2022 15.03.2022 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
80/2013 08.11.2013 ASANARATES s.r.o. 945.00€ Zmluva o dielo č. 80/2013
80/2017 31.10.2017 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
8080083286 10.02.2011 Allianz 41.50€ Flotilova poistna zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
81/2010 10.02.2011 Urad vlády slovenskej republiky 10058.76€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
81/2017 02.11.2017 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
82/2013 17.12.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva 82_2013
82/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
83/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
84/2017 04.12.2017 Cubs, s.r.o. Zmluva o dielo
84/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
85/2013 22.11.2013 ZŠ Tomášikova 31, Košice 89.16€ Zmluva o výpožičke č. 252242013
85/2017 04.12.2017 Cubs plus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
86/2013 22.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
86/2017 29.11.2017 MV Building s.r.o.Štítova 1, 04001 Košice Darovacia zmluva
86/2019 16.10.2019 Ing. Juraj Vajda Darovacia zmluva
87/2013 22.11.2013 ZŠ Polianska 1 112.64€ Zmluva o výpožičke č. 24332013
87/2017 29.11.2017 Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary Zmluva o krátkodobom nájme
88/2013 22.11.2013 ZŠ Hroncova 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 02/2013/227
88/2019 29.10.2019 VÚB BANKA, a.s. Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19
89/2013 22.11.2013 Špeciálna základná škola, Odborárska 2 199.19€ Zmluva 89/2013
89/2017 30.11.2017 KSC group s.r.o., Jenisejská 14, 04012 Košice Darovacia zmluva
9/2012 07.03.2012 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 265.49€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 012012

Stránky