Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. 012012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Cena: 
265.49€
Číslo dokladu: 
9/2012
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012012, Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.