Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
75/2017 13.10.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
76/2013 08.11.2013 Základná škola Hroncová 23 232.77€ Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
76/2017 25.10.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 17/41051/663
76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie Zmluva o spolupráci
77/2013 08.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
7710019088 10.02.2011 Allianz 248.05€ Flotilova poistna zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
78/2013 08.11.2013 Špeciálna základná škola, Odborárska 2 199.19€ Zmluva o kratkodobom prenajme nebytovych priestorov 4/2013
78/2017 31.10.2017 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
79/2013 08.11.2013 Základná škola Polianska 1 103.45€ Zmluva o výpožičke č. 24322013
79/2017 31.10.2017 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
79/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva
8/1992 10.02.2011 Jozef Gábor 11.95€ Nájomná zmluva
8/2000 10.02.2011 LÍNIA s.r.o. 6600.00€ Zmluva o prenájme
8/2008 10.02.2011 PB Capital a.s. 271.80€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2011 29.04.2011 FORTUNA SK, a.s. 5000.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
8/2012 07.03.2012 Základná škola, Tomášikova 31, Košice 191.85€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 252012012
8/2014 21.03.2014 Orange Slovensko, a. s. 0.00€ Dohoda o prevode telefónneho čísla
8/2015 06.02.2015 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o výpožičke
8/2016 26.02.2016 Galarmtech s.r.o. Servisná zmluva Galarmtech
8/2017 02.03.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o spolupráci
8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
8/2019 08.02.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Stránky