Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
51/2016 05.10.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342
51/2019 23.05.2019 Ing. Peter Berta, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
51/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
51/2022 12.12.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r. o. Kúpna zmluva
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
52-2021 26.11.2021 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo - Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“
52/2012 12.12.2012 Siemens Program and System Engineering s.r.o. 49.80€ Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru
52/2013 31.07.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 52/2013
52/2014 14.10.2014 Mesto Košice Zmluva
52/2015 02.11.2015 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení - VSD a.s.
52/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001340
52/2018 08.11.2018 ZŠ Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č.252232018
52/2019 23.05.2019 Mgr. Natália Novitzká, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
52/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
53/2000 10.02.2011 Tomáš Krivda 11.95€ Zmluva o nájme pozemku
53/2011 21.12.2011 PPT Consulting. s.r.o. 8000.00€ ZMLUVA O DIELO
53/2012 06.11.2012 Tomáš Szabadoš – TOSZA ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
53/2013 31.07.2013 Mesto Košice 267.00€ Nájomná zmluva 53/2013
53/2014 16.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
53/2015 12.11.2015 Mesto Košice 68.60€ Rozhodnutie - určenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
53/2017 21.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001341
53/2018 08.11.2018 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342018
53/2019 23.05.2019 Ing. Viliam Beňo, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv

Stránky