Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
40/2012 21.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. 11.62€ Zmluva č. 23/2012 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
40/2013 26.06.2013 KULTOBIN, spol. s r. o. 20.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
40/2014 24.07.2014 Mesto Košice 5312.00€ Zmluva č. 40/2014 o nájme nehnuteľnosti
40/2015 28.09.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 276/§52a/2015/ŠR
40/2016 29.07.2016 Mestské lesy Košice a.s. Darovacia zmluva č. 2016/1498/DR
40/2017 15.05.2017 Ing. Bartolomej Szabó Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
40/2018 26.07.2018 PEMAS plus spol. s. r. o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky Nájomná zmluva
40/2019 12.04.2019 Rebuy Star Lottery s.r.o. Darovacia zmluva
40/2022 27.10.2022 Základná škola Polianska 1 Zmluva o výpožičke
41/2011 12.09.2011 Attila Boldi 160.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2011
41/2014 24.07.2014 Mesto Košice 11155.20€ Zmluva č. 41/2014 - zrušená zmluvou č. 55/2017
41/2015 01.10.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice – Sever
41/2016 29.07.2016 SAIRO s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 17/2016
41/2017 15.05.2017 JUDr. Richard Šmída Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
41/2019 18.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
41/2021 04.08.2021 Mesto Košice Kúpna zmluva
41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov
411007561 10.02.2011 Allianz 1095.75€ Poistna zmluva - poistenie majetku
415/49/2011 17.06.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 660.00€ Darovaca zmluva VVS
42/2011 23.09.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 691.90€ Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
42/2012 27.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skonceni zmluvy - Ondrej Slota - EKOSERVIS
42/2013 03.07.2013 Mesto Košice ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri organizácii podujatia „Amfik uvádza...“ č. 2013001498
42/2014 31.07.2014 SPORTCOM spol. s.r.o. zmluva č. 42/2014
42/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola, Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy č. 28/2008
42/2016 03.08.2016 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske zrduženie Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka

Stránky