Dohoda o skonceni zmluvy - Ondrej Slota - EKOSERVIS

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
EKOSERVIS Košice s.r.o.
Číslo dokladu: 
42/2012
Zmluvné strany sa dohodli na skončení platnosti zmluvy ku dňu 20.8.2012. K tomuto dňu končí platnosť Zmluvy č. 385/2003 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu zo dňa 15.7.2003 vrátane jej dodatkov č. 1 - 3.