Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť vzostupne IČO Cena Predmet
60/2019 17.06.2019 ASAP FINANCE, s.r.o., Kováčska 247/29, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
80/2013 08.11.2013 ASANARATES s.r.o. 945.00€ Zmluva o dielo č. 80/2013
26/2004 10.02.2011 ARTON s.r.o. 1476.00€ Nájomná zmluva
10/2021 09.02.2021 ARTON s.r.o. Kúpna zmluva
13/2019 07.03.2019 Arcidiecézna charita Košice DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI č. 1 / 2018
8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
62/2020 04.12.2020 Araver a.s. Zmluva o predaji motorového vozidla
12/2011 05.05.2011 ARASLI s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva ARASLI 122011
45/2016 08.09.2016 AQUA PRO, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva
4/2018 21.02.2018 Aqua pro europe, a.s. Rámcová kúpna zmluva
48/2012 21.09.2012 APS ALKON, a.s. DOHODA O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY
25/2018 23.05.2018 Anton Švajlen Darovacia zmluva
68/2017 05.09.2017 Anton Švajlen Darovacia zmluva
37/2019 05.04.2019 Antik Telekom s.r.o. Zmluva o prenájme páru nenasvieteného optického vlákna
68/2015 17.12.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) – kamerový systém
50/2011 28.11.2011 ANTIK Telecom s.r.o. 165.00€ Zmluva o poskytovaní služieb v sieti Internet
105/2019 17.12.2019 Antik Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna ( dark fiber) kamerový systém
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
34/2022 22.08.2022 Alžbeta Czimová Darovacia zmluva
8080083286 10.02.2011 Allianz 41.50€ Flotilova poistna zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
7710019088 10.02.2011 Allianz 248.05€ Flotilova poistna zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
411007561 10.02.2011 Allianz 1095.75€ Poistna zmluva - poistenie majetku
31/2020 01.07.2020 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
11/2017 04.04.2017 ADOS Tereza, s.r.o Nájomná zmluva na pozemok pod garážou

Stránky