Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
8/2011 29.04.2011 FORTUNA SK, a.s. 5000.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011
14/1992 10.02.2011 František Sanisló 9.29€ Nájomná zmluva
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
8/2016 26.02.2016 Galarmtech s.r.o. Servisná zmluva Galarmtech
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
42/2020 08.10.2020 Gastroservis MM, s.r.o. Rámcová dohoda
90869807 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 288.52€ Havarijne poistenie
90855083 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 199.86€ Poistenie motorových vozidiel
690929 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 225.74€ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
07/2011 04.05.2011 GESS Production, s.r.o. zmluva o spolupráci GESS
24/2012 22.05.2012 GESS Production, s.r.o. 2250.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 24/2012
12/2013 11.02.2013 Global Education Centre s.r.o. DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
6/2007 10.02.2011 GUING s.r.o. 4813.11€ Zmluva o dielo
97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019
13/2014 27.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 13/2014
15/2019 12.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012019
7/2014 11.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 7/2014
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

Stránky