Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
62/2015 07.12.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
65/2015 14.12.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
68/2015 17.12.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber) – kamerový systém
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
69/2015 21.12.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Zmluva o refakturácii nákladov za odber elektrickej energie
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
1/2016 15.01.2016 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
2/2016 21.01.2016 SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme - veľká zasadačka
72/2015 29.01.2016 Jarmila Grodná Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
5/2016 03.02.2016 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
6/2016 09.02.2016 iMprove Group, s.r.o. ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 2015006
4/2016 10.02.2016 Mesto Košice Nájomná zmluva č. 2016000208
8/2016 26.02.2016 Galarmtech s.r.o. Servisná zmluva Galarmtech
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
11/2016 03.03.2016 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
12/2016 03.03.2016 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 01/2016
13/2016 03.03.2016 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
14/2016 03.03.2016 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
16/2016 03.03.2016 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
10/2016 03.03.2016 PhDr. Eva Litavská Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
17/2016 04.03.2016 Správa DOMOV Košice, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov
18/2016 10.03.2016 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálne služby
19/2016 22.03.2016 CUBS plus, s.r.o. Zmluva o dielo
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva

Stránky