Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
30/2015 06.08.2015 Úrad vlády SR Zmluva evid. č. 30/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
41/2016 29.07.2016 SAIRO s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 17/2016
60/2017 27.07.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
39/2018 06.09.2018 Marián Gaj Darovacia zmluva
06.07.2019 - 12.07.2019 12.07.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 84-88, 06.07.2019 - 12.07.2019
34/2020 09.07.2020 KOSIT a.s. Darovacia zmluva
26.7.2021- 3.8.2021 03.08.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 137-141 od 26.7.2021- 3.8.2021
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S.
49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2011008 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1680.89€ FA2011008
5118654622 29.04.2011 Orange Slovensko a.s. 562.80€ orange 5118654622
7247086612 12.12.2011 VSE Košice 1252.54€ Faktúra 7247086612
23/2012 06.02.2013 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345C
1/2014 09.03.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 199.86€ Zmluvu o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia do dočasného užívania č. 1/2014
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
08.04.2016-17.04.2016 19.04.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej form Objednávky č. 34-36, 08.04.2016-17.04.2016
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
18/2018 22.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o krátkodobom nájme
54/2019 21.05.2019 4Season s.r.o. Rámcová zmluva - stavebné práce
12/2020 21.02.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. NZ24322020
marec 2021 31.03.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2021
21.7-29.7.2022 29.07.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 154-157 od 21.7.-29.7.2022
PF10604 23.12.2010 ELTODO osvetlenie s.r.o. 90.44€ FAPF10604
97/2023 21.08.2023 Ján Kopčák 450.00€ Hudobné vystúpenie – živá hudba na podujatí Jazz v parku 25.8.2023 – KeJazz3

Stránky