Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
20/2017 13.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
9/2018 07.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
17/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19.04.2021-28.04.2021 28.04.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 61 – 71, 19.04.2021– 28.04.2021
36/2022 31.08.2022 Prvá základná odborová organizácia Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 7825.00€ Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
027/2011 28.03.2011 REMPEX objednavka 27
071/2011 27.05.2011 Zdravomat, Hlavná 81, Košice objednávka 71
42/2012 27.08.2012 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skonceni zmluvy - Ondrej Slota - EKOSERVIS
77/2013 08.11.2013 Gymnázium Park mládeže Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
53/2014 16.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
14.11.2015 - 23.11.2015 27.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 93-98, 14.11.2015 - 23.11.2015
60/2016 23.12.2016 MESTO KOSICE Dohoda o ukončení zmluvy
87/2017 29.11.2017 Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary Zmluva o krátkodobom nájme
7/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
18.12.2020 – 22.12.2020 22.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 149 – 156, 18.12.2020 – 22.12.2020
102/2019 12.12.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
23/2022 11.05.2022 VSE a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
20110234 24.03.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 185.20€ FA20110234
026/2011 28.03.2011 Papier servis Južná trieda 66, Košice objednávka 26
2A/2012 03.02.2012 POLYGRA Košice spol. s r.o. 4458.84€ Kúpna zmluva - KONICA MINOLTA bizhub C220
19.08. - 28.08.2013 28.08.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 19.08. - 28.08.2013
06/2014 01.07.2014 zoznam faktúr uhradených v 06/2014 faktúry za 06/ 2014

Stránky