Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
65/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2018 17.10.2018 Mestská časť Košice - Sever Zmluva o krátkodobom nájme
52/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
78/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
42_2021 15.09.2021 K13 - Košicské kultúrne centrá Nájomná zmluva
6/2009 10.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.83€ Dodatok č. 3. k Zmluve č. 385ň2003 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
5/2011 07.03.2011 Marián Homida A.V.S. 3391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
9000507429 24.02.2011 Slovenská pošta a.s. 402.70€ Faktúra 9000507429
11/2012 06.03.2012 Základná škola, Hroncova 23, Košice 342.45€ Voľby do NR SR 2012_Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 227 01 2012
21. - 28.03.2013 28.03.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 21. - 28.03.2013
59/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
16/2015 30.04.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
28.4.-7.5.2016 06.05.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 41-42, 28.4.-7.5.2016
18.05. - 23.05.2017 23.05.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 35 -38, 18.05. - 23.05.2017
28/2018 04.06.2018 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
21.05.2020-29.05.2020 29.05.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 62-66, 21.05.2020-29.05.2020
59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
09.09.2021 17.09.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 151 - 153 zo dňa 09.09.2021
12.12-14.12.2022 21.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 241 - 247, 12.12.2022 - 14.12.2022
FA1100026 02.02.2011 SLÁVIK 580.00€ FA1100026
20110012 27.05.2011 Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 5978.28€ Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012
2011057 13.10.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2021.48€ Faktúra 2011057
5/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory
87/2013 22.11.2013 ZŠ Polianska 1 112.64€ Zmluva o výpožičke č. 24332013
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo

Stránky