Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená
29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
júl 2022 29.07.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2022
324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o. 23587.00€ Zmluva o dielo
8791745398 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 41.36€ orange 8791745398
092/2011 16.06.2011 Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec objednávka 92
Objednávky 21. -31. august 2012 31.08.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 21. -31. august 2012
66/2013 03.09.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 66/2013
21.8.- 28.8.2014 02.09.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 21.8.- 28.8.2014
25.10.2015-03.11.2015 05.11.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 85-88 25.10.2015-03.11.2015
62/2016 24.11.2016 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2016
78/2017 31.10.2017 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
december 2018 03.01.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2018
67/2020 12.01.2021 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526
január 2024 31.01.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2024
28/1999 10.02.2011 MILK-AGRO s.r.o. 8298.48€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
074/2011 30.05.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. objednávka 74
23.4.-2.5.2012 02.05.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 23.4.-2.5.2012
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
30/2015 06.08.2015 Úrad vlády SR Zmluva evid. č. 30/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
41/2016 29.07.2016 SAIRO s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy č. 17/2016

Stránky