Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť vzostupne Predmet
058/2011 11.04.2011 QCOMP s.r.o. objednávka 58
91/2019 15.11.2019 Východoslovenská distribučná , a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2019
26.9.2013 – 5.10.2013 04.10.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 26.9.2013 – 5.10.2013
27.12.2022-30.12.2022 04.01.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.253-255, 27.12.2022-30.12.2022
7/2016 29.07.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 7/2016
41/2019 18.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526
63/2015 05.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
247/2010 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. objednávka 247
august 2018 30.08.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2018
28/2012 07.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky č. 1/2012
32/2021 21.05.2021 Sylva Bubelíni Nájomná zmluva
11/2015 19.03.2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Zmluva o spolupráci
január 2024 31.01.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2024
89/2017 30.11.2017 KSC group s.r.o., Jenisejská 14, 04012 Košice Darovacia zmluva
30.09.2020 - 09.10.2020 10.09.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 100 - 105, 30.09.2020 - 09.10.2020
35/2014 08.07.2014 EkoOil - Slovakia s.r.o. 35/2014 Dodatok č.1
41/2017 15.05.2017 JUDr. Richard Šmída Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
14.10.2019 - 22.10.2019 22.10.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č.148-151, 14.10.2019 - 22.10.2019
49/2016 22.09.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2019 17.05.2019 Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2019
16/2022 01.06.2022 Mesto Košice Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2000/00370/SMN/32
10.1.2016-19.1.2016 20.01.2016 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávka č. 3, 10.1.2016-19.1.2016
54/2018 08.11.2018 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 20/2018

Stránky