Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
18/2017 04.05.2017 Mesto Košice Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
5100000345C 08.04.2011 Východoslovenská energetika a.s. príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
22.11. - 2.12.2013 29.11.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 22.11. - 2.12.2013
január 2023 31.01.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2023
06.08.- 15.08.2016 16.08.2016 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 74-78 06.08.-15.08.2016
27.02.2019 - 08.03.2019 08.03.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 15-21, 27.02.2019 - 08.03.2019
11.3. - 20.03.2013 20.03.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 11.3. - 20.03.2013
21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022
69/2015 21.12.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Zmluva o refakturácii nákladov za odber elektrickej energie
48/2018 20.09.2018 MIDAM spol. s. r. o., Poľská 7, 04001 Košice Zmluva o dielo
24A/2012 23.05.2012 CI – servis a.s. O poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane majetku a osôb uzatvorená v zmysle §-u 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
1.6.2021 do 9.6.2021 09.06.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 97- č.98 od 1.6.2021 do 9.6.2021
evid. č. 15/2015 09.04.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dodatok č. 1 k dohode číslo 85 / § 52a / 2015 / ŠR zo dňa 24.02.2015
12/1992 10.02.2011 Jozef Bodnár Nájomná zmluva
92/2017 12.12.2017 Milota Čarná - MILOTKA, Bankov 1370/23, 04001 Košice Nájomná zmluva
37/2011 30.06.2011 Film Europe, s.r.o. Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela
49/2020 29.10.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
43/2014 28.07.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach zmluva č. 43/2014
23/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000818
3/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
20.1. - 29.1.2014 29.01.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 20.1. - 29.1.2014
52/2016 18.10.2016 TEHO Košice Príloha č.1 k Zmluve č.1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
máj 2019 31.05.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2019
55/2019 10.06.2019 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Stránky