Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
júl 2021 30.07.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2021
22.05.2015-29.05.2015 29.05.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 22.05.2015-29.05.2015
2/2018 02.02.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve č. A6885923 o poskytovaní verejných služieb
november 2020 30.11.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2020
21.8.- 28.8.2014 02.09.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 21.8.- 28.8.2014
25.05.2017-02.06.2017 05.06.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 39-43, 25.05.2017-02.06.2017
074/2011 30.05.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. objednávka 74
10/2020 21.02.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 01/2020/227
1.2. - 28.2.2014 28.02.2014 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.2. - 28.2.2014
62/2016 24.11.2016 Východoslovenská distribučná a.s. Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2016
65/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o vysporiadaní technického zhodnotenia nehnuteľnosti
56/2013 08.08.2013 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam hromadná licenčná zmluva 56/2013
31/2022 29.07.2022 Lucia Takácsová Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
13/2016 03.03.2016 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
december 2018 03.01.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2018
46/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2015 06.08.2015 Úrad vlády SR Zmluva evid. č. 30/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
21/2008 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
marec 2018 29.03.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2018
7/2021 20.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
60/2014 30.10.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluva
60/2017 27.07.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
045/2011 27.04.2011 Reštaurácia Slávik, Košice objednávka 45
24/2020 22.04.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
1/2017 18.01.2017 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci

Stránky