Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
38/2015 25.09.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke
22/2018 17.05.2018 Ing. Kosmas Bekiaris Darovacia zmluva
15/2021 26.02.2021 BYFOS, s.r.o. Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
69/2014 21.11.2014 Slovak TREND s.r.o.,Buzulucka 4, Košice, 04020 Zmluva č.69/2014
67/2017 05.09.2017 Ing. Erik Haľko Darovacia zmluva
085/2011 13.06.2011 Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec objednávka 85
jún 2020 30.06.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2020
18/2014 25.04.2014 SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme 18/2014
9/2017 07.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
5222191 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy 114341
83/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
20/2013 14.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. Dohoda o zrušení - Gastrorekrea 20/2013
47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran
5/2016 31.05.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 5/2016
25/2019 27.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 022019
09.02.2022 - 18.02.2022 18.02.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 13 - 16, 09.02.2022 - 18.02.2022
10/2015 30.10.2015 Zoznam faktúr uhradených v 10/2015 Zoznam faktúr uhradených v 10/2015
01.06.2018-08.06.2018 08.06.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 68-75, 01.06.2018-08.06.2018
22/2012 23.04.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o prevzatí pomôcky – schodiskovej sedačky pre Zariadenie opatrovateľskej služby
15.03.2021– 22.03.2021 23.03.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 35– 45, 15.03.2021– 22.03.2021
122014-2 09.01.2015 zoznam faktúr uhradených v 12/2014 Faktúry uhr.122014- 2
december 2023 29.12.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2023
október 2017 31.10.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2017
03.01.2020-.12.01.2020 10.01.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 01-03, 03.01.2020-12.01.2020

Stránky