Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
60/2013 30.07.2013 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb a o pripojení virtuálnej ústredne
31.01.2017-09.02.2017 09.02.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 10-12, 31.01.2017-09.02.2017
77/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
34/2013 30.04.2013 Tomáš Szabadoš – TOSZA DODATOK č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012
24.10.2022 - 27.10.2022 31.10.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 208-210 od 24.10.2022 - 27.10.2022
30/2016 04.05.2016 Roland Prokop, Košice Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
10/2019 25.03.2019 Mesto Košice Dodatok č.6
4/2013 01.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení Virtuálnej ústredne
1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o. Zmluva o dielo
46/2015 20.10.2015 TEHO Košice s.r.o. Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
21.5.2018-30.05.2018 30.05.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 61-67, 21.5.2018-30.05.2018
22.-30.03.2012 30.03.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 22.-30.03.2012
14/2021 16.03.2021 Stavebné bytové družstvo I, Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov (SOBD21)
19/2017 15.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000931
069/2011 12.05.2011 REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 69
03.06.2020-12.06.2020 12.06.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 67-69, 03.06.2020-12.06.2020
24/2014 30.05.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2014/227
30.03.2017-08.04.2017 07.04.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 21-24, 30.03.2017-08.04.2017
034/2011 11.04.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. objednávka 34
20.09.2019 - 27.09.2019 27.09.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 122-125, 20.09.2019 - 27.09.2019
53/2022 23.12.2022 GALARMTECH s.r.o Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 2015-12-29/001
37/2016 30.06.2016 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2016 - 2017
35/2019 09.04.2019 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
4.2. - 13.02.2013 13.02.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 4.2. - 13.02.2013

Stránky