Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
15.12.2016-19.12.2016 19.12.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 138-153, 15.12.2016-19.12.2016
015/2011 22.02.2011 SLÁVIK objednávka 15
06.05.2019 - 15.05.2019 15.05.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 48-55, 06.05.2019 - 15.05.2019
35/2022 12.09.2022 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania
19.-28.3.2016 31.03.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 25-26 z 19.3.-28.3.2016
8/2019 08.02.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi
1.11. - 30.11.2012 03.12.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.11. - 30.11.2012
51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská Nájomná zmluva
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
20/2018 15.05.2018 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
10/2021 09.02.2021 ARTON s.r.o. Kúpna zmluva
61/2014 19.11.2014 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skončení platnosti zmluvy
16.08.2017-25.08.2017 25.08.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 67-73, 16.08.2017-25.08.2017
070/2011 05.05.2011 MIDAM s.r.o. Košice objednávka 70
29/2020 16.06.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Dodatok č.1/2020 k zmluve č 1060180416
42/2013 03.07.2013 Mesto Košice ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri organizácii podujatia „Amfik uvádza...“ č. 2013001498
20.2. - 1.3.2017 01.03.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 16 20.2.-.1.3.2017
80/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
29/2013 04.04.2013 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20. 04. 2005
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
31/2016 20.05.2016 Košakt, o.z. Darovacia zmluva Košakt
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
Január 2022 31.01.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2022
48/2015 27.10.2015 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s. (ŠEVT a.s.) Rámcová zmluva č. VZ 61/2015

Stránky