Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
54/2018 08.11.2018 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 20/2018
Objednávky 30.júl - 8. august 2012 09.08.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 30.júl - 8. august 2012
1.7.2021 09.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 111-113, zo dňa 1.7.2021
20/2015 29.05.2015 Ing. Matilda Duditšová, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
január 2018 31.01.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2018
58/2020 18.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o hmotnej núdzi
11.8.- 20.8.2014 21.08.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 11.8.- 20.8.2014
27/2017 01.06.2017 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice Dodatok č.1 k Zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
január 2020 31.01.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2020
10. 2. -19. 2. 2014 20.02.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 10. 2. -19. 2. 2014
5.11.-14.11.2016 14.11.2016 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 116-117 5.11.-14.11.2016
07/2011 04.05.2011 GESS Production, s.r.o. zmluva o spolupráci GESS
63/2019 19.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Boženy Němcovej 35/4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
júl 2022 29.07.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2022
11/2016 03.03.2016 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
21.12.2018-28.12.2018 28.12.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 159-161, 21.12.2018-28.12.2018
48/2012 21.09.2012 APS ALKON, a.s. DOHODA O REFAKTURÁCII NÁKLADOV ZA SPOTREBU EL. ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY
44/2021 19.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
29/2015 03.08.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. 29/2015
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
67/2020 12.01.2021 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
59/2014 27.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny DODATOK č.1
53/2017 21.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001341

Stránky