Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
4/2014 10.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.31€ Zmluvu o výpožičke č. 4/2014
11/2015 19.03.2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Zmluva o spolupráci
21/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Dohoda o zrušní zmluvy č. 28/2013
41/2017 15.05.2017 JUDr. Richard Šmída Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
22/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
42/2017 15.05.2017 MVDr. Branislav Gajdoš Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
10.05.-19.5.2018 18.05.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 53 - 60, 10 -19.5.2018
30/2020 24.06.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019
24.06.2021- 25.06.2021 02.07.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 106 -110, od 24.06.2021 - 25.06.2021
7.11.2022-11.11.2022 16.11.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 211 -221, 7.11.2022 -11.11.2022
11020059 02.02.2011 Copyvait 159.85€ FA11020059
11/2011 05.05.2011 Helena Nevelošová 510.00€ Nájomná zmluva Nevelošová 112011
120/2011 10.08.2011 MARCO CAR s.r.o. Košice 130.81€ objednávka 120
57/2012 23.11.2012 VSE Košice Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345C - Námestie nádeje
103/2013 02.01.2014 ZŠ Polianska 1 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 103/2013
11/2014 28.11.2014 zoznam faktúr uhradených v 11/2014 faktúra
2/2016 21.01.2016 SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme - veľká zasadačka
február 2017 10.03.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2017
18.01.2018-27.01.2018 26.01.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 5 - 9, 18.01.2018-27.01.2018
8/2020 30.01.2020 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
26/2019 27.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 03/2019
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená
29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo

Stránky