Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
2/2017 25.01.2017 iMprove Group, s.r.o. ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 2015006
93/2017 05.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
13/2019 07.03.2019 Arcidiecézna charita Košice DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI č. 1 / 2018
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
2011044 10.04.2011 iMprove GROUP s.r.o. 1100.40€ iMprove2011044
048/2011 11.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice objednávka 48
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
35/2012 15.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice Zmluva č. 2012001242 o zverení majetku mesta do správy
49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša Kúpna zmluva
65/2013 02.09.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 65/2013
01.02.2023 - 03.02.2023 10.02.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 23 - 24, od 01.02.2023 - 03.02.2023
39/2014 18.07.2014 K13- Košické kultúrne centrá, príspevková org. Zmluva č. 39/2014
25.09.2015-04.10.2015 06.10.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 76 -78 25.09.2015-04.10.2015
51/2016 05.10.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
57/2018 05.12.2018 JTB 9, s.r.o. Zmluva o dielo
85/2019 15.10.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
8045230270 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 66.68€ Orange 8045230270
2011019 20.04.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1083.21€ Faktúra 2011019
26.03.2020-03.04.2020 03.04.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 31-38, 26.03.2020-03.04.2020
7/2012 12.03.2012 Prenajímateľ Mestská časť Košice - Sever, nájomca: Benjamín Kostsánszky Dodatok číslo 5/2012 k Zmluve č. 40/2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002
10.6.2021 do 18.6.2021 18.06.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.99 - 104 od 10.6.2021 do 18.6.2021
1.4. - 30.4.2013 30.04.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.4. - 30.4.2013
38/2022 28.10.2022 Spojená škola Odborárska 2 Zmluva o krátkodobom nájme

Stránky