Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
november 2023 30.11.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2023
201100082 01.02.2011 Kridla s.r.o. 5.22€ FA201100082
056/2011 14.04.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský objednávka 56
2114373496 02.02.2011 VVS a.s. Košice 2675.75€ Faktúra 2114373496
11/2013 07.02.2013 Benjamín Kostsánszky 824.00€ Dodatok č. 6 / 2013 k Zmluve č. 40 / 2002 o nájme pozemku zo dňa 19.11.2002
5/2014 10.03.2014 ZŠ Hroncova 23, Košice 236.55€ Zmluvu o výpožičke č. 5/2014
10/2015 16.03.2015 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
29.3.-7.4.2016 08.04.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 27-33 z 29.3.-7.4.2016
40/2017 15.05.2017 Ing. Bartolomej Szabó Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
21/2016 14.04.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Dohoda o zrušní zmluvy č. 28/2013
41/2017 15.05.2017 JUDr. Richard Šmída Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
22/2018 17.05.2018 Ing. Kosmas Bekiaris Darovacia zmluva
29/2020 16.06.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Dodatok č.1/2020 k zmluve č 1060180416
49/2019 17.05.2019 Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2019
40/2021 30.06.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
247/2010 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. objednávka 247
10/2011 05.05.2011 B-KOMPLEX s.r.o. 850.00€ Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011
115/2011 22.07.2011 iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice 235.75€ objednávka 115
29.11. - 7.12. 2012 07.12.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 29.november - 7.decembra 2012
102/2013 02.01.2014 ZŠ Hroncova 23 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 102/2013
69/2014 21.11.2014 Slovak TREND s.r.o.,Buzulucka 4, Košice, 04020 Zmluva č.69/2014
10.1.2016-19.1.2016 20.01.2016 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávka č. 3, 10.1.2016-19.1.2016
9/2017 07.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
január 2018 31.01.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2018

Stránky