Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
9.5.2022 - 18.5.2022 18.05.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 95-99, 9.5.2022 - 18.5.2022
58/2015 05.01.2016 mesto Košice Dodatok č.2 k zmluve č. 2004/636 o zverení majetku mesta do správy
október 2018 31.10.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2018
Objednávky 16.júl -25. júl 2012 25.07.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 16.júl -25. júl 2012
jún 2021 30.06.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2021
04/2015 30.04.2015 Zoznam faktúr uhradených v 04/2015 Zoznam faktúr uhradených v 04/2015
96/2017 29.12.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava2 HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA 96/2017
55/2020 05.11.2020 Technická univerzita v Košiciach Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 51/2020
45/2014 12.08.2014 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva
48/2017 30.05.2017 KOSIT EAST s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
03.01. 2020 – 10.01.2020 10.01.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.1 - 3, 03.01.2020 - 10.01.2020
10/2016 31.10.2016 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 10/2016
028/2011 29.03.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice objednávka 28
60/2019 17.06.2019 ASAP FINANCE, s.r.o., Kováčska 247/29, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
7.7.2022 15.07.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 127 od 7.7.2022 do 7.7.2022
19.2.2016-28.2.2016 26.02.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme Objednávky č. 14-17, 19.2.2016-28.2.2016
60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber Kúpna zmluva
september 2021 30.09.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2021
25/2015 31.07.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
31/2008 10.02.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny
10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o. Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
6.10.-15.10.2014 16.10.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 6.10.-15.10.2014
59/2017 12.07.2017 Ing. Vladimír Sedlák PhD Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
036/2011 18.04.2011 Adria s.r.o. objednávka 36

Stránky