Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva
10.05.-19.5.2018 18.05.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 53 - 60, 10 -19.5.2018
16/2021 26.02.2021 Správcovské bytové družstvo IV Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
11/2014 28.11.2014 zoznam faktúr uhradených v 11/2014 faktúra
68/2017 05.09.2017 Anton Švajlen Darovacia zmluva
086/2011 15.06.2011 Dexia banka Slovensko Žilina objednávka 86
31/2020 01.07.2020 adsupra s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
1.4. - 30.4.2014 02.05.2014 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.4. - 30.4.2014
február 2017 10.03.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2017
84/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o zduženej dodávke elektriny
27/2016 31.05.2016 Mestská časť Košice - Sever Kúpna zmluva č. 2016000875
4/2011 03.03.2011 Daniel Zmij A.V.S. Dohoda o skončení nájmu
26/2019 27.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 03/2019
6/2022 25.02.2022 StavStar s.r.o. Zmluva o dielo
52/2015 02.11.2015 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení - VSD a.s.
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
36/2018 19.06.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
21/2012 27.04.2012 Milan Chmelan, Adlerova 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov Zmluva o poskytnutí služby č. 21/2012
23/2021 24.03.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
1/2015 14.01.2015 KOSIT a.s. Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo
77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
36/2020 29.07.2020 Ingrid Gergelyová Darovacia zmluva
20/2014 30.04.2014 PB Capital,a.s. Dodatok č.7/2014
29/2017 27.04.2017 Občianske združenie Maják nádeje Dohoda o vzájomnej spolupráci

Stránky