Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
51/2015 29.10.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 349/§52a/2015/ŠR
35/2018 07.06.2018 doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. Darovacia zmluva
12.-20.04.2012 20.04.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 12.-20.04.2012
19/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania uzatvorená
23.12.- 31.12.2014 31.12.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednavky 23.12.- 31.12.2014
16.10.2017-25.10.2017 25.10.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 93 - 98 16.10.-25.10.2017
077/2011 30.05.2011 REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 77
15.07.2020-24.07.2020 24.07.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 76, 15.07.2020-24.07.2020
93/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda Čistiace potreby
17/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
056/2011 14.04.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský objednávka 56
90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie
16. 09. - 25. 09. 2013 25.09.2013 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 16. 09. - 25. 09. 2013
december 2022 30.12.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2022
8.7.2016-17.7.2016 18.07.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 66-69, 8.7.2016-17.7.2016
27.12.2022-30.12.2022 04.01.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č.253-255, 27.12.2022-30.12.2022
7/2016 29.07.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 7/2016
41/2019 18.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
20/2013 20.02.2013 Gastrorekrea s.r.o. DOHODA O ZRUŠENÍ Zmluvy číslo 313/2001
14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526
63/2015 05.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
247/2010 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. objednávka 247
august 2018 30.08.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2018
28/2012 07.06.2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky č. 1/2012
32/2021 21.05.2021 Sylva Bubelíni Nájomná zmluva

Stránky