Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
11/2014 24.03.2014 ZŠ Tomášikova 31, Košice 88.21€ Zmluva č. 11/2014 ZŠ Tomášikova
7/2015 06.02.2015 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
29.02.2016-09.03.2016 14.03.2016 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme Objednávky č.18-21, 29.02.2016-09.03.2016
34/2017 15.05.2017 Marcel Vargovčák Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
16.4.2018-25.4.2018 25.04.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 46 - 47, 16.4.2018 - 25.4.2018
11.03.2020 -17.03.2020 20.03.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 25-30, 11.03.2020 -17.03.2020
22.03.2019 - 29.03.2019 29.03.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 31-36, 22.03.2019 - 29.03.2019
1.6.2021 do 9.6.2021 09.06.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 97- č.98 od 1.6.2021 do 9.6.2021
43/2022 28.10.2022 Základná škola Hroncova 23 Zmluva o výpožičke
007/2011 26.01.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 4788.00€ objednávka 7
11105638 14.05.2011 GTS Slovakia a.s. 394.32€ GTS 11105638
097/2011 29.06.2011 MARCO CAR s.r.o. Košice 82.07€ objednávka 97
55/2012 14.11.2012 Správa mestskej zelene v Košiciach 13957.39€ Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever
97/2013 09.12.2013 Veterán klub – CASSOVIA RETRO 720.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
64/2014 13.11.2014 Základná škola Hroncová 23, Košice Zmluva č. 64/2014
70/2015 28.12.2015 ASANARATES s.r.o. Zmluva o dielo č (§ 536 a násl. Obch.z.)
5/2017 08.02.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dodatok č.1 k dohode číslo 151/§ 52a/2016/ŠR zo dňa 14.9.2016
95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2018
3/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
18/2019 12.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 02/2019/227
14.01.2021 - 22.01.2021 22.01.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 5-11, 14.01.2021 - 22.01.2021
26/2022 29.06.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby
303/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
20110303 10.04.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 252.94€ FA20110303
054/2011 18.04.2011 Richad Bartoš - R-media, Humenská 31, Košice objednávka 54

Stránky