Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
9/2019 14.02.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1-9/2019-CPKE-ON
9/2020 10.02.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 20/41/010/16
9/2021 29.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
9/2024 15.01.2024 Kristián Petro-Polygra Plus 48066257 61.20€ Oprava viacúčelového zariadenia Kyocera FS 1018
90/2013 18.10.2013 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Rámcová dohoda
90/2017 08.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava1 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve číslo 411007561
90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie
90/2023 28.07.2023 VEKTOR s.r.o 36201235 100.00€ Oprava elektroinštalácie MV Renault Kangoo KE167GX
9000507429 24.02.2011 Slovenská pošta a.s. 402.70€ Faktúra 9000507429
9000519835 20.04.2011 Slovenská pošta a.s. 333.80€ FA9000519835
9006630833 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630833
9006630876 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630876
9006630931 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 87.20€ orange 9006630931
9006630974 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 440.10€ orange 9006630974
9006630985 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630985
9006631029 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006631029
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
90855083 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 199.86€ Poistenie motorových vozidiel
90869807 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 288.52€ Havarijne poistenie
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
91/2017 04.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
91/2019 15.11.2019 Východoslovenská distribučná , a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2019
91/2023 28.07.2023 StavStar s.r.o. 47550571 1097.10€ Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav -2.poistná udalosť: vysprávky stien, stropov,prasklín, maľovanie
92/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda

Stránky