Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
9/2014 24.03.2014 Mesto Košice Zmluva č. 2014000609 o zverení majetku mesta do správy
46/2019 17.05.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252102019
4/2012 19.03.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
11/2018 14.03.2018 Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, Mestská časť Košice - Západ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
11/2017 04.04.2017 ADOS Tereza, s.r.o Nájomná zmluva na pozemok pod garážou
38/2022 28.10.2022 Spojená škola Odborárska 2 Zmluva o krátkodobom nájme
61/2020 30.11.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o hmotnej núdzi
21/2014 30.05.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 02/2014
62/2019 19.06.2019 Súkromná materská škola Vilôčka, s.r.o. Vencová 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
32/2018 31.05.2018 Ing. Jozef FILIPKO Darovacia zmluva
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
39/2017 15.05.2017 Ing. Ladislav Kuczik Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
2/2016 21.01.2016 SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme - veľká zasadačka
13/2021 17.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
46/2014 13.08.2014 Základná škola Hroncova 23, 04001 Košice Zmluva
88/2019 29.10.2019 VÚB BANKA, a.s. Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19
55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342
24/2006 10.02.2011 RENOVAK II s.r.o. Zmluva o dielo
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
35/2021 28.05.2021 KAPA-PRESS s.r.o. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2011
67/2014 13.11.2014 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva č. 67/2014
105/2019 17.12.2019 Antik Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna ( dark fiber) kamerový systém
11/2019 01.03.2019 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

Stránky