Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342
24/2006 10.02.2011 RENOVAK II s.r.o. Zmluva o dielo
20/2016 29.03.2016 Labaš s.r.o. Nájomná zmluva
35/2021 28.05.2021 KAPA-PRESS s.r.o. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2011
67/2014 13.11.2014 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva č. 67/2014
105/2019 17.12.2019 Antik Telecom s.r.o. Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna ( dark fiber) kamerový systém
11/2019 01.03.2019 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
42/2016 03.08.2016 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske zrduženie Dohoda o uzatvorení partnerstva verejnej zbierky Biela pastelka
53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
11/2015 19.03.2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Zmluva o spolupráci
17/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
85/2017 04.12.2017 Cubs plus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
61/2016 29.11.2016 ZIKRA s.r.o., Košice Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní
23/2022 11.05.2022 VSE a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
33/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Cesta pod Hradovou 34-36
39/2020 25.08.2020 COLAS Slovakia, a.s. Zmluva o dielo
47/2019 17.05.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24352019
1/2013 11.02.2013 Ing. Matilda Duditšová ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB
12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
12/2017 05.04.2017 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov

Stránky