Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
020/2011 08.03.2011 REMPEX objednávka 20
86/2019 16.10.2019 Ing. Juraj Vajda Darovacia zmluva
1.10. - 31.10.2013 30.10.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.10. - 31.10.2013
23.11.2022 - 30.11.2022 02.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 227 -234, 23.11.2022 - 30.11.2022
8.6.2016 -17.6.2016 17.06.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 56-58, 8.6.2016 -17.6.2016
31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Kúpna zmluva
51/2011 30.01.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA
8/2022 15.03.2022 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
004/2011 19.01.2011 SLÁVIK objednávka 4
26/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
25/2012 29.05.2012 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním
24.3.2021– 01.04.2021 01.04.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 46 – 50, 24.3.2021– 01.04.2021
3/2015 05.02.2015 VERBENA KOŠICE s.r.o. Dohoda o skončení platnosti zmluvy
81/2017 02.11.2017 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
31.07.2020-07.08.2020 07.08.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 77 - 82, 31.07.2020- 07.08.2020
29/2014 30.05.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO právna forma: občianske združenie sídlo: Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice, DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
32/2017 28.04.2017 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
november 2019 29.11.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2019
12.1.2023 - 20.1.2023 20.01.2023 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 3-18, 12.1.2023 - 20.1.2023
18.07.2016-05-08-2016 05.08.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 70-73, 18.07.2016-05-08-2016
33/2019 30.04.2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia 8, 040 01 Košice I. – Sever Zmluva o spolupráci
1.2. - 28.2.2013 05.03.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.2. - 28.2.2013
apríl 2022 29.04.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2022
67/2015 17.12.2015 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo č. 2015121701
46/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie

Stránky