Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
58/2015 05.01.2016 mesto Košice Dodatok č.2 k zmluve č. 2004/636 o zverení majetku mesta do správy
71/2015 05.01.2016 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
66/2015 23.12.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. Dofatok č. 1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
57/2015 04.12.2015 Úrad vlády Slovenskej republiky Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. 822/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
46/2015 20.10.2015 TEHO Košice s.r.o. Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
44/2015 08.10.2015 Slovak Telecom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
39/2015 08.10.2015 Marián Hominda – A.V.S. Dodatok k Zmluve č. 5/2011
28/2015 03.08.2015 Mesto Košice Dodatok k zmluve 28/2015
25/2015 31.07.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
24/2015 10.07.2015 Allianz Slovenská poisťovňa Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
18/2015 30.04.2015 PB Capital, a.s., PROSPEREX s.r.o. Dodatok č. 9/2015 k Zmluve č. 20/2008 o nájme a podnájme nebytových priestorov v objekte OC Merkúr
evid. č. 15/2015 09.04.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dodatok č. 1 k dohode číslo 85 / § 52a / 2015 / ŠR zo dňa 24.02.2015
1/2015 14.01.2015 KOSIT a.s. Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo
75/2014 19.12.2014 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
71/2014 15.12.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO zmluva č. 71/2014
61/2014 19.11.2014 EKOSERVIS Košice s.r.o. Dohoda o skončení platnosti zmluvy
58/2014 05.11.2014 Jozef Doboš DOBCAR Dodatok č.1
59/2014 27.10.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny DODATOK č.1
54/2014 17.10.2014 iMprove GROUP, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014005 zo dňa 3.9.2014
44/2014 09.10.2014 PB Capital, a.s. Dodatok č.8/2014
38/2014 18.07.2014 Inžinierske stavby, a.s. 20445.73€ Dodatok č.1 k zmluve č. 38/2014
35/2014 08.07.2014 EkoOil - Slovakia s.r.o. 35/2014 Dodatok č.1
31/2014 18.06.2014 Tepelné hospodárstvo s.r.o. zmluva č. 31/2014 Dodatok č. 1/2014
19/2014 02.05.2014 Tomáš Szabadoš - TOSZA Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služby zo dňa 31.10.2012
20/2014 30.04.2014 PB Capital,a.s. Dodatok č.7/2014

Stránky