Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť vzostupne IČO Cena Predmet
7/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095
8/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5448212
9/2013 04.02.2013 Orange Slovensko a.s. 18.00€ Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy A5447095
01/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04
87/2019 24.10.2019 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4910431 19.01.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5448212
5214009 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A0022980
5222191 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy 114341
5222204 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. 0.50€ Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5729823
20112306 30.06.2011 Orange Slovensko a.s. Osobitná dohoda Orange
2/2018 02.02.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve č. A6885923 o poskytovaní verejných služieb
6/2009 10.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.83€ Dodatok č. 3. k Zmluve č. 385ň2003 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
105/2013 02.01.2014 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 432.00€ Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2013
19/2019 21.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
40/2020 13.08.2020 Mgr. Marcel Gibóda Dodatok č.1 k dohode o urovnaní
5/2018 14.02.2018 Mestská časť Košice - Sever Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
26/2012 13.06.2012 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice Dodatok číslo 2 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20.04.2005
58/2015 05.01.2016 mesto Košice Dodatok č.2 k zmluve č. 2004/636 o zverení majetku mesta do správy
29/2013 04.04.2013 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20. 04. 2005
26/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
27/2018 03.07.2018 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve o zverení majetku mesta do správy
42/2018 24.09.2018 Mesto Košice Dodatok č. 5 k zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku do správy
10/2019 25.03.2019 Mesto Košice Dodatok č.6
39/2021 24.06.2021 Mesto Košice Dodatok č.8 k zmluve o zverení majetku mesta do správy
69/2019 09.07.2019 Mesto Košice Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy

Stránky