Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Objednávka č. 31-38, 26.03.2020-03.04.2020 26.03.2020-03.04.2020 03.04.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 39-43, 07.04.2020-08.04.2020 07.04.2020-08.04.2020 16.04.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 44-48, 17.04.2020-24.04.2020 17.04.2020-24.04.2020 24.04.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 49-53, 28.04.2020-04.05.2020 28.04.2020-04.05.2020 04.05.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 54-61, 11.05.2020-20.05.2020 11.05.2020-20.05.2020 20.05.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 62-66, 21.05.2020-29.05.2020 21.05.2020-29.05.2020 29.05.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 67-69, 03.06.2020-12.06.2020 03.06.2020-12.06.2020 12.06.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 70-71, 17.06.2020-25.06.2020 17.06.2020-25.06.2020 25.06.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 72-74, 29.06.2020-02.07.2020 29.06.2020-02.07.2020 08.07.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 75, 06.07.2020-10.07.2020 06.07.2020-10.07.2020 10.07.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 76, 15.07.2020-24.07.2020 15.07.2020-24.07.2020 24.07.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 77 - 82, 31.07.2020- 07.08.2020 31.07.2020-07.08.2020 07.08.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 83-85, 12.08.2020 - 21.08.2020 12.08.2020 - 21.08.2020 21.08.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 86 - 94, 24.08.2020 - 02.09.2020 24.08.2020 - 02.09.2020 02.09.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 100 - 105, 30.09.2020 - 09.10.2020 30.09.2020 - 09.10.2020 10.09.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 95-99, 03.09.2020 - 11.09.2020 03.09.2020 - 11.09.2020 11.09.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 111 – 127, 26.10.2020 – 04.11.2020 26.10.2020 – 04.11.2020 04.11.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 128 – 134, 10.11.2020 – 19.11.2020 10.11.2020 –19.11.2020 19.11.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 135 – 138, 20.11.2020 – 27.11.2020 20.11.2020 – 27.11.2020 27.11.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 139 – 148, 30.11.2020 – 09.12.2020 30.11.2020 – 09.12.2020 09.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 149 – 156, 18.12.2020 – 22.12.2020 18.12.2020 – 22.12.2020 22.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 157 – 159, 30.12.2020 30.12.2020 30.12.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 1– 4, 04.01.2021– 12.01.2021 04.01.2021– 12.01.2021 12.01.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 5-11, 14.01.2021 - 22.01.2021 14.01.2021 - 22.01.2021 22.01.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 12– 17, 26.01.2021– 04.02.2021 26.01.2021– 04.02.2021 04.02.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe

Stránky