Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Objednávky č. 138-153, 15.12.2016-19.12.2016 15.12.2016-19.12.2016 19.12.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 146 - 155 20.12. - 29.12.2016 20.12.-29.12.2016 29.12.2016 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 1 - 7 12.01.-20.01.2017 12.01.-20.01.2017 20.01.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 8 - 9 21.01.-30.01.2017 21.01.-30.01.2017 30.01.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 10-12, 31.01.2017-09.02.2017 31.01.2017-09.02.2017 09.02.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 13 - 15, 10.02.-19.02.2017 10.02.-19.02.2017 19.02.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 16 20.2.-.1.3.2017 20.2. - 1.3.2017 01.03.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 17, 02.03.2017-.10.03.2017 02.03.2017-.10.03.2017 10.03.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 18-20, 11.3.2017-20.3.2017 11.3.2017-20.3.2017 20.03.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 21-24, 30.03.2017-08.04.2017 30.03.2017-08.04.2017 07.04.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 25-27, 10.04.2017-19.04.2017 10.04.2017-19.04.2017 19.04.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 28, 20.04.2017-29.4.2017 20.04.2017-29.4.2017 28.04.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 29-34, 03.05.2017-12.05.2017 03.05.2017-12.05.2017 12.05.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 35 -38, 18.05. - 23.05.2017 18.05. - 23.05.2017 23.05.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 39-43, 25.05.2017-02.06.2017 25.05.2017-02.06.2017 05.06.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 44 - 49, 05.06. - 14.06.2017 05.06.2017 - 14.06.2017 14.06.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 50 - 53, 15.06. - 23.06.2017 15.06 - 23.06.2017 23.06.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 54 - 56, 23.06.-30.06.2017 23.06. - 30.06.2017 30.06.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 57 - 59, 06.07.-14.07.2017 06.07 - 14.07.2017 14.07.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 60 - 64, 24.07.-02.08.2017 24.07. - 02.08.2017 02.08.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 65, 03.08.-09.08.2017 03.08, - 09.08.2017 09.08.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 66, 07.08.-15.08.2017 07.08. - 15.08.2017 17.08.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 67-73, 16.08.2017-25.08.2017 16.08.2017-25.08.2017 25.08.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 74-77, 28.08.2017-06.09.2017 28.08.2017-06.09.2017 21.09.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 78, 14.09.2017-23.09.2017 14.09.2017-23.09.2017 22.09.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe

Stránky