Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
65/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2017 22.08.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
63/2017 16.08.2017 MVDr. Dagmar Kažimírová Darovacia zmluva
62/2017 16.08.2017 Ing. Kosmas Bekiaris Darovacia zmluva
61/2017 27.07.2017 prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. Darovacia zmluva
60/2017 27.07.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
57/2017 26.07.2017 Lekáreň IZIS s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov a stavby č. 57/2017
53/2017 21.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001341
52/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001340
51/2017 12.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001342
58/2017 12.07.2017 Ing. Miroslav Košičan Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
59/2017 12.07.2017 Ing. Vladimír Sedlák PhD Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
54/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001343
49/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001285
56/2017 27.06.2017 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
26/2017 01.06.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000896
47/2017 26.05.2017 Nadácia Pontis Zmluva o poskytnutí grantu č. NM 17_118
25/2017 22.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000897
46/2017 18.05.2017 Divadlo MOMOLAND o.z. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o výpožičke
23/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000818
22/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000819
21/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000820
45/2017 16.05.2017 Ing. Anna Zimmermannová Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
44/2017 15.05.2017 MUDr. Peter Kalanin Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv

Stránky