Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
17/2006 10.02.2011 SAIRO s.r.o. 1848.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
81/2010 10.02.2011 Urad vlády slovenskej republiky 10058.76€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
22/2007 10.02.2011 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Zmluva o výpožíčke
17A/2010 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 999.60€ Zmluva o dielo
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
5100000345C 10.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
06K994005 10.02.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
010708 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 770.26€ Zmluva o dielo
31/2008 10.02.2011 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny
5/2009 10.02.2011 V-vital s.r.o. 28.25€ Nájomná zmluva
10/2008 10.02.2011 Základná škola Polianska 1 286.00€ Zmluva o nájme
09-002-11494/11497 10.02.2011 eTel Zmluva o pripojení
23/2006 10.02.2011 Ľuboš Virág 13.28€ Zmluva o nájme pozemku
12/2007 10.02.2011 SLOVAKTUAL s.r.o. 4225.15€ Zmluva o dielo
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S. 2397
2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o. 400.00€ Nájomná zmluva
1/06 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise
120 10.02.2011 M.Cup s.r.o. 39833.00€ Zmluva o dielo
5/1994 10.02.2011 Slovenská katolícka charita košickej diecézy Nájomná zmluva
313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o. Zmluva
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
14/1992 10.02.2011 František Sanisló 9.29€ Nájomná zmluva

Stránky