Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
94/2017 18.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
60/2016 23.12.2016 MESTO KOSICE Dohoda o ukončení zmluvy
26/2022 29.06.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby
37/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
46/2020 29.10.2020 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
42/2013 03.07.2013 Mesto Košice ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri organizácii podujatia „Amfik uvádza...“ č. 2013001498
54/2019 21.05.2019 4Season s.r.o. Rámcová zmluva - stavebné práce
60/2012 05.01.2013 Slovenské centrum obstarávania PRíKAZNÁ ZMLUVA - Slovenské centrum obstarávania - stravné lístky 60/2012
16/2018 18.04.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
29/2017 27.04.2017 Občianske združenie Maják nádeje Dohoda o vzájomnej spolupráci
48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o zduženej dodávke elektriny
09-002-11494/11497 10.02.2011 eTel Zmluva o pripojení
59/2015 24.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska v MČ Košice - Sever
2/2021 12.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
29/2014 30.05.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO právna forma: občianske združenie sídlo: Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice, DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
68/2019 04.07.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole, Park mládeže 4, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie
43/2018 17.08.2018 Ing. Jaroslav Polaček Darovacia zmluva
44/2017 15.05.2017 MUDr. Peter Kalanin Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
8/2016 26.02.2016 Galarmtech s.r.o. Servisná zmluva Galarmtech
14/2021 16.03.2021 Stavebné bytové družstvo I, Košice Zmluva o úhrade nákladov spojených so sčítaním domov a bytov (SOBD21)
49/2014 04.09.2014 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva
93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
14/2013 21.02.2013 VERBENA KOŠICE s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb - lekáreň Verbena 14/2013
59/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
53/2017 21.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001341

Stránky