Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
1/2017 18.01.2017 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
5/2016 03.02.2016 JUDr. Martin Fabián - advokát Zmluva o právnej pomoci
4/2019 31.01.2019 JUDr. Martin Fabián- advokát Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci
28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice Zmluva o prenájme reklamnej plochy
2/2021 12.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
5/2021 14.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
6/2021 18.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
9/2021 29.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
13/2021 17.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
18/2021 26.02.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
23/2021 24.03.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Nájomná zmluva
50/2020 30.10.2020 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
25/2021 31.03.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke č. 25/2021
17/2022 22.04.2022 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia Severská jazda zručnosti
30/2021 30.04.2021 K 13- Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie Zmluva o spolupráci
56/2016 31.10.2016 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v objekte Amfiteátra nachádzajúceho sa na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach
23/2018 23.05.2018 K13 - Košické kultúrne centrá Zmluva pri organizácii podujatia v Amfiteátri v Košiciach
42_2021 15.09.2021 K13 - Košicské kultúrne centrá Nájomná zmluva
39/2014 18.07.2014 K13- Košické kultúrne centrá, príspevková org. Zmluva č. 39/2014
2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o. 400.00€ Nájomná zmluva
35/2021 28.05.2021 KAPA-PRESS s.r.o. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2011
2121182204 10.02.2011 Komunálna poisťovňa a.s. 199.16€ Poistná zmluva
62/2018 09.01.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
31/2016 20.05.2016 Košakt, o.z. Darovacia zmluva Košakt

Stránky