Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
21/2019 27.03.2019 Občianska iniciatíva Poď na dvor Zmluva o spolupráci pri usporiadaní kultúrneho podujatia v KSC
26/2019 27.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 03/2019
25/2019 27.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 022019
24/2019 27.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24342019
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252072019
22/2019 25.03.2019 ENVI – TRADE spol. s r. o Zmluva na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu
20/2019 21.03.2019 Ing. Miroslav Hudák Kúpna zmluva
31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Kúpna zmluva
18/2019 12.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 02/2019/227
17/2019 12.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24332019
16/2019 12.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019
14/2019 12.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252062019
15/2019 12.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012019
13/2019 07.03.2019 Arcidiecézna charita Košice DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI č. 1 / 2018
12/2019 01.03.2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
11/2019 01.03.2019 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
9/2019 14.02.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1-9/2019-CPKE-ON
8/2019 08.02.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi
7/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
6/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
5/2019 08.02.2019 Marián Gaj Kúpna zmluva
4/2019 31.01.2019 JUDr. Martin Fabián- advokát Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci
3/2019 31.01.2019 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2019-2020
2/2019 17.01.2019 iMprove GROUP, s.r.o., Košice Zmluva o poskytnutí služieb

Stránky