Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
32/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ -Študentská 12-13
33/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Cesta pod Hradovou 34-36
34/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
35/2015 22.09.2015 GALARMTECH s.r.o. Servisná zmluva č. 2015-03-26/001
36/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
37/2015 22.09.2015 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
38/2015 25.09.2015 Mesto Košice Zmluva o výpožičke
40/2015 28.09.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 276/§52a/2015/ŠR
41/2015 01.10.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Z M L U V A o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice – Sever
42/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola, Bratislava Dohoda o ukončení Zmluvy č. 28/2008
43/2015 08.10.2015 Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka, Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov
45/2015 20.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
47/2015 27.10.2015 PAPERA s. r. o. Rámcová kúpna zmluva
48/2015 27.10.2015 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s. (ŠEVT a.s.) Rámcová zmluva č. VZ 61/2015
51/2015 29.10.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 349/§52a/2015/ŠR
52/2015 02.11.2015 Východoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení - VSD a.s.
49/2015 12.11.2015 Centrum pre filantropiu, n.o. 400.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 49/2015
53/2015 12.11.2015 Mesto Košice 68.60€ Rozhodnutie - určenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
55/2015 12.11.2015 Mesto Košice 15.58€ Rozhodnutie - zmena výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
56/2015 13.11.2015 Mesto Košice 1.00€ Kúpna zmluva
54/2015 23.11.2015 Ing. Peter Slávik Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
59/2015 24.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie športového ihriska v MČ Košice - Sever
60/2015 26.11.2015 Mesto Košice 2046.00€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní opravy chodníkov v MČ Košice - Sever
61/2015 27.11.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach 4999.98€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ Košice - Sever
63/2015 05.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Stránky