Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
74/2014 19.12.2014 Základná škola, Polianska 1, Košice 100.00€ Zmluva č. 74/2014
76/2014 22.12.2014 GALARMTECH s.r.o. Zmluva o dielo
2/2015 16.01.2015 TEHO Košice s.r.o. Zmluva č. 2/2015
3/2015 05.02.2015 VERBENA KOŠICE s.r.o. Dohoda o skončení platnosti zmluvy
4/2015 06.02.2015 Základná škola, Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
5/2015 06.02.2015 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
6/2015 06.02.2015 Základná škola, Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke
7/2015 06.02.2015 Základná škola, Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
8/2015 06.02.2015 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o výpožičke
10/2015 16.03.2015 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
11/2015 19.03.2015 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Zmluva o spolupráci
12/2015 26.03.2015 ANTIK Telecom s.r.o. Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
13/2015 31.03.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 05/2015
evid. č. 14/2015 02.04.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 85 / § 52a / 2015 / ŠR
17/2015 28.04.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a spoluúčasti Mestskej časti Košice - Sever na financovaní projektu ,,Pekná Anička a Ježko Separko“
19/2015 30.04.2015 STRAVOSERVIS s.r.o Zmluva o poskytovaní a donáške hlavného teplého jedla pre zamestancov Zariadenia opatrovateľskej služby - odstúpenie od zmluvy ku dňu 18.08.2017
16/2015 30.04.2015 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
20/2015 29.05.2015 Ing. Matilda Duditšová, Polárna 18, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
21/2015 29.05.2015 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
23/2015 02.07.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 190 / § 52a / 2015 / ŠR
26/2015 24.07.2015 Sociálna poisťovňa Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
27/2015 24.07.2015 iMprove GROUP, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb
29/2015 03.08.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. 29/2015
30/2015 06.08.2015 Úrad vlády SR Zmluva evid. č. 30/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
31/2015 17.09.2015 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní rekonštrukcie detského ihriska v MČ-Gerlachovská 12-22

Stránky