Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytovaní služieb GSM 114341 20.01.2011 Globtel
Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami A0022980 20.01.2011 Globtel
Zmluva o pripojení A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o pripojení A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Orange BIS 001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby 02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb 06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová
Zmluva o pripojení A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o pripojení 09-002-11494/11497 10.02.2011 eTel
Zmluva o nájme pozemku 23/2006 10.02.2011 Ľuboš Virág
Zmluva o dielo 12/2007 10.02.2011 SLOVAKTUAL s.r.o.
Nájomná zmluva 5/2009 10.02.2011 V-vital s.r.o.
Zmluva o nájme 10/2008 10.02.2011 Základná škola Polianska 1
Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise 1/06 10.02.2011 FITTICH OST, s.r.o.
Zmluva o dielo 120 10.02.2011 M.Cup s.r.o.
Nájomná zmluva 5/1994 10.02.2011 Slovenská katolícka charita košickej diecézy
A.V.S. 2397 23/97 10.02.2011 A.V.S.
Nájomná zmluva 2/2011 10.02.2011 KAPA-PRESS s.r.o.
Nájomná zmluva 14/1992 10.02.2011 František Sanisló
Nájomná zmluva 11/1992 10.02.2011 Marta Kotanová
Zmluva o pripojení a kúpna zmluva 30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s.
Zmluva 313/2001 10.02.2011 HS Gastrorekrea Košice s.r.o.
Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy 14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s.
Havarijne poistenie 90869807 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s.
Zmluva o skladovaní odpadu 20/2005 10.02.2011 MEOPTIS s.r.o.

Stránky