Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
90869807 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 288.52€ Havarijne poistenie
20/2005 10.02.2011 MEOPTIS s.r.o. Zmluva o skladovaní odpadu
2010 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
324-53/2008 10.02.2011 HYDROTERM s.r.o. 23587.00€ Zmluva o dielo
90855083 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 199.86€ Poistenie motorových vozidiel
28/1999 10.02.2011 MILK-AGRO s.r.o. 8298.48€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2008 10.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
2/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 936.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
690929 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 225.74€ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Z2711023006601 10.02.2011 Sociálna inplementačná agentúra 61000.46€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
28/2008 10.02.2011 Súkromná základná umelecká škola Zmluva o prenámje nebytových priestorov
3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 1964.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S.
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever

Stránky