Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
23/97 10.02.2011 A.V.S. 4584.00€ A.V.S.
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
5/2001 10.02.2011 Miroslav Švec 829.85€ Zmluva o vykonávaní revízie elektrických zariadení
4/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 2455.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
8080083286 10.02.2011 Allianz 41.50€ Flotilova poistna zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6/2007 10.02.2011 GUING s.r.o. 4813.11€ Zmluva o dielo
24/2008 10.02.2011 Nadácia SPP 39832.70€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
5/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 4418.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
7710019088 10.02.2011 Allianz 248.05€ Flotilova poistna zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO
30/2010 10.02.2011 INTERSYSTEM Zmluva o dielo
46/1998 10.02.2011 NUBIUM 1964.00€ Zmluva o prenájme
1010112716 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
5/2007 10.02.2011 IVeS Zmluva o dielo
411007561 10.02.2011 Allianz 1095.75€ Poistna zmluva - poistenie majetku
12/1992 10.02.2011 Jozef Bodnár Nájomná zmluva

Stránky