Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytovaní služieb GSM 114341 20.01.2011 Globtel
Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami A0022980 20.01.2011 Globtel
Zmluva o pripojení A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o pripojení A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Orange BIS 001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby 02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb 06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová
Zmluva o pripojení A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s.
Nájomná zmluva 8/1992 10.02.2011 Jozef Gábor
Zmluva o spolupráci 18/2008 10.02.2011 QALT s.r.o.
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec 303/§ 52/2010/NP V-2 10.02.2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Zmluva o službách vo výpočtovej technike 20/2009 10.02.2011 SoftComProg
Zmluva o nájme nebytových priestorov 137/NZ/NP/2010 10.02.2011 Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
Poistná zmluva 2121182204 10.02.2011 Komunálna poisťovňa a.s.
Zmluva o dielo 24/2006 10.02.2011 RENOVAK II s.r.o.
Darovacia zmluva 28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o.
Zamestnávateľská zmluva 00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA
Darovacia zmluva 4/2010 10.02.2011 CASSOVIAINFO
Zmluva o nájme pozemku 40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky
Zmluva o nájme nebytových priestorov 17/2006 10.02.2011 SAIRO s.r.o.
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o.
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o.
Zmluva o námje nebytových priestorov 39/98 10.02.2011 CompuGraph spol. s.r.o.
Zmluva o dielo 17A/2010 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami
Príkazná zmluva 06/1997 10.02.2011 SLÁVIK

Stránky