Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
A5447095 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
A5448212 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
001-002-002919 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Orange BIS
02/13/01/2011 20.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby
06/21010 20.01.2011 Ing. Matilda Duditšová Zmluva o poskytovaní auditórských služieb
A5465604 25.01.2011 Orange Slovensko a.s. Zmluva o pripojení
4/2010 10.02.2011 CASSOVIAINFO Darovacia zmluva
2121182204 10.02.2011 Komunálna poisťovňa a.s. 199.16€ Poistná zmluva
24/2006 10.02.2011 RENOVAK II s.r.o. Zmluva o dielo
28/2008 10.02.2011 U.S.Steel Košice s.r.o. 3319.39€ Darovacia zmluva
00690929/KE522 10.02.2011 Prvá doplnková dôchodková poisťovňa TATRY-SYMPATIA Zamestnávateľská zmluva
39/98 10.02.2011 CompuGraph spol. s.r.o. 11088.00€ Zmluva o námje nebytových priestorov
40/2002 10.02.2011 Benjamín Kostsánsky 3600.00€ Zmluva o nájme pozemku
17/2006 10.02.2011 SAIRO s.r.o. 1848.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
7000770 10.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
1060180416 10.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 7825.00€ Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
22/2007 10.02.2011 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Zmluva o výpožíčke
17A/2010 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 999.60€ Zmluva o dielo
06/1997 10.02.2011 SLÁVIK Príkazná zmluva
2004 10.02.2011 Verejná knižnica Jána Bocatia Dohoda o odbere elektrickej energie
81/2010 10.02.2011 Urad vlády slovenskej republiky 10058.76€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
06K994005 10.02.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
010708 10.02.2011 Ing. arch. Alexander Lami 770.26€ Zmluva o dielo

Stránky