Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
24/2012 22.05.2012 GESS Production, s.r.o. 2250.00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 24/2012
12/2013 11.02.2013 Global Education Centre s.r.o. DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY
114341 20.01.2011 Globtel 488.00€ Zmluva o poskytovaní služieb GSM
A0022980 20.01.2011 Globtel Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami
25/2008 10.02.2011 GREXOFT s.r.o. 796.65€ Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever
2011007 19.04.2011 GREXOFT s.r.o. 200.00€ Faktúra 2011007
11105638 14.05.2011 GTS Slovakia a.s. 394.32€ GTS 11105638
11101348 24.02.2011 GTS Slovakia a.s. 366.10€ GTS11101348
11103502 10.03.2011 GTS Slovakia a.s. 348.24€ GTS11103502
6/2007 10.02.2011 GUING s.r.o. 4813.11€ Zmluva o dielo
076/2011 30.05.2011 Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 76
040/2011 21.04.2011 Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 40
050/2011 17.04.2011 Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 50
051/2011 17.04.2011 Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 51
39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o krátkodobom nájme
97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5 Zmluva o poskytnutí dotácie
50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019
15/2016 03.03.2016 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
15/2019 12.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012019
13/2014 27.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 13/2014
8/2015 06.02.2015 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o výpožičke
7/2014 11.03.2014 Gymnázium Park mládeže 5, Košice 398.24€ Zmluvu o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 7/2014
25/2019 27.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 022019
11/2021 04.02.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke
4/2021 14.01.2021 Gymnázium Park mládeže č. 5 Zmluva o výpožičke

Stránky