Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
11.7. - 18.7.2014 18.07.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 11.7. - 18.7.2014
43/2017 15.05.2017 Ing. Martina Červeňáková Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
11.11.2019 - 20.11.2019 20.11.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č.156 . 170, 11.11.2019 - 20.11.2019
9/2016 30.09.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 9/2016
54/2019 21.05.2019 4Season s.r.o. Rámcová zmluva - stavebné práce
15/2022 02.06.2022 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2022000981
3/2016 26.01.2016 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Dodatok č. 4 k poistnej zmluve
56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227
Objednávky 21. -31. august 2012 31.08.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 21. -31. august 2012
júl 2021 30.07.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2021
22.05.2015-29.05.2015 29.05.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 22.05.2015-29.05.2015
2/2018 02.02.2018 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve č. A6885923 o poskytovaní verejných služieb
november 2020 30.11.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2020
21.8.- 28.8.2014 02.09.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. Objednávky 21.8.- 28.8.2014
05.06.2017 - 14.06.2017 14.06.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávky č. 44 - 49, 05.06. - 14.06.2017
095/2011 28.06.2011 Vaša Slovensko s.r.o. objednávka 95
11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke č. 252012020
4. 3. - 13. 3. 2014 13.03.2014 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 4. 3. - 13. 3. 2014
15.11.2016 - 24.11.2016 24.11.2016 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme Objednávky č. 118-123, 15.11.2016 - 24.11.2016
66/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever Dohoda o započítaní pohľadávok
32/2022 29.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
14/2016 03.03.2016 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke
62/2018 09.01.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
06.08.2015- 14.08.2015 14.08.2015 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky č.64- 65, 06.08.2015- 14.08.2015

Stránky