Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČO Cenazoradiť zostupne Predmet
070/2011 05.05.2011 MIDAM s.r.o. Košice objednávka 70
29/2020 16.06.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Dodatok č.1/2020 k zmluve č 1060180416
42/2013 03.07.2013 Mesto Košice ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri organizácii podujatia „Amfik uvádza...“ č. 2013001498
20.2. - 1.3.2017 01.03.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 16 20.2.-.1.3.2017
80/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
29/2013 04.04.2013 Mesto Košice Dodatok č. 4 k Zmluve č. 226/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 20. 04. 2005
46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
31/2016 20.05.2016 Košakt, o.z. Darovacia zmluva Košakt
23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227
Január 2022 31.01.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2022
48/2015 27.10.2015 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s. (ŠEVT a.s.) Rámcová zmluva č. VZ 61/2015
01/18/98 10.02.2011 Východoslovenské vodárne a kanalizácie Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
34/2018 07.06.2018 Mgr. Vladimír Vágási Darovacia zmluva
2.-11.04.2012 11.04.2012 Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Objednávky 02.-11.04.2012
20/2021 19.03.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
12/2014 30.12.2014 zoznam faktúr uhradených v 12/2014 faktúry 12/2014
76/2017 25.10.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 17/41051/663
076/2011 30.05.2011 Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec objednávka 76
06.07.2020-10.07.2020 10.07.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe Objednávka č. 75, 06.07.2020-10.07.2020
21/2014 30.05.2014 Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice Zmluva č. 02/2014
16/2017 20.04.2017 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
89/2019 05.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526
55/2022 29.12.2022 ČaSS spol. s r.o. Zmluva o dielo
39/2016 15.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o zaplatení Zvyšnej časti Kúpnej ceny za mobilné zariadenie
39/2019 12.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania

Stránky